Nora kabarabaran taekan te iti ibukin Covid19 i nano. Kakauongo rongorongon te iti aei man tabo aika a onimakinaki n aron te tautaeka n Nutiran ao am taokita.

Your COVID-19 vaccination - A quick guide

Itim ibukin itin totokoan te COVID-19 - Kairiri ae e kimototo


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Te taetae ni Kiribati