Honoa mai ki ngā whakaohiti mō ngā pārongo KŌWHEORI-19 kua whakawhitia ki te reo Māori.

Your COVID-19 vaccination - A quick guide

Tō Kano Ārai Mate KOWHEORI-19


Get the facts:

Rapua ngā meka


 Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Te Reo Māori