Akara Matakite Te tua ka raunga mai note vairakau patia no teia maki COVID -19 akarongo. Te nuti me ko mai ite akaaereanga ote kaumani o nz, me Kare na Te taote e akakite mai.

Advice and fact sheets from Prepare Pacific

Kūki ‘Āirani Māori


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Te Reo Māori Kuki ‘Āirani