Mai lalo ka maua ne koe fakamatalaga taua kite suki puipui ote COVID-19. Usitai fua ki fakamatalaga mai te matagaluega ate maloo mo tau tokita

Your COVID-19 vaccination - A quick guide 

Tou COVID-19 Suki Puipui  - Se fakatakitakiga fakavave 


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Te Gana Tuvalu


Advice and fact sheets from Prepare Pacific 

‘Gana Tuvalu