O lo'o tusia I lalo a'e ni mataupu taua e uiga ile Koviti-19. Fa'amolemole, ia outou utagiaina na'o mataupu e avatu e tagata moni ole Malo, po'o lau foma'ifaaleaiga e tou te lagolagoina.

Your COVID-19 vaccination - A quick guide           

Lau Tuipuipui o le COVID-19  Taiala vave


Get the facts:

Maua faamatalaga sa'o


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Gagana Samoa


Advice and fact sheets from Prepare Pacific

Gagana Samoa